Vytisknout
Systém rezervace a koupě RD:
  1. Rezervační smlouva (dále jen RS) se uzavírá s klientem, pokud projeví naprosto vážný zájem o zakoupení našeho RD. Po podpisu RS je klient povinen složit administrativní poplatek ve výši 30.000,-Kč vč. DPH a zálohu z ceny RD ve výši 60.000,-Kč (bude odečtena z poslední platby). Poté bude klientům předán originál RS podepsaný statutárními orgány naší společnosti.
  2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen SOSBK) se uzavírá s klientem zpravidla do 30 dnů od uzavření RS, poté co klient prokáže, že má zajištěno financování kupující nemovitosti. Zde jsou uvedeny platební podmínky celé transakce.
  3. Kupní smlouva (dále jen KS) se uzavírá s klientem po kolaudaci RD, doplacení dohodnuté ceny nemovitosti a po předání RD protokolem o předání a převzetí. Poté se vloží do příslušného Katastru nemovitostí a klientům se předají revizní zprávy a veškerá dokumentace k RD.
  4. Klientské změny se dělají po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí. Klienti budou kontaktování našim pracovníkem, který s klientem projedná jeho požadavky, předloží mu rozdíl mezi standardem, který vychází ze studie a uzavře s klientem objednávku nadstandardního provedení. Podpisem nadstandardního vybavení RD souhlasí klient s jeho realizací a vyčíslenou cenou. Celou částku uhradí na bankovní účet společnosti Kudlov invest, s.r.o. s VS uvedeným ve smlouvě a to do 15 dnů od podpisu objednávky. Po připsání celé částky podepsané objednávky nadstandardů na účet, bude společnost Kudlov invest, s.r.o. realizovat nadstandardní vybavení daného RD. V případě časově náročných nadstandardních změn klienta, je možné ze strany stavby posunout termín dokončení jednostranně. 

Všechny smlouvy jsou jako vzor schváleny právním oddělením České spořitelny a.s.
Z tohoto důvodu není možné do souboru těchto smluv dělat zásahy, resp. měnit jejich základní text.

Vytisknout
Specifikace základní technické vybavenosti objektu  RD

Technický popis konstrukcí a standardů (ceny vč. DPH 21%)

Základy
Základy objektu budou z betonu prostého tř. B 12,5

Svislé konstrukce
Obvodové zdivo bude provedeno z tvarovek Porotherm 30 P+D. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvarovek Porotherm 25 P+D. Vnitřní dělící příčky v 1.NP a 2.NP budou provedeny z tvarovek Ytong tl.150 a 100mm na lepící tmel.

Vodorovné konstrukce
Zastropení objektu bude provedeno stropem Porotherm tl. 21cm, ze stropních nosníků a keramických stropních nosníků MIAKO. Schodiště bude železobetonové monolitické. Alternativně bude stropní konstrukce železobetonová, monolitická.

Úpravy povrchů
Vnitřní omítky stěn a stropů budou provedeny jako dvouvrstvé štukové.Vnější omítky budou provedeny omítkou vápenocementovou, štukovou.Fasáda na spodní straně ( soklík ) bude ukončena páskem z marmolitu v šířce 30cm.

Podlahy a podlahové konstrukce
Podlahy v objektu budou provedeny z laminátových parket na kročejovou folii Ethafoam. V místnostech kuchyně, koupelna a záchod bude provedena keramická dlažba do lepícího tmele.

Izolace proti vodě
Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových hydroizolačních pásů alt. PE-folie, vhodné pro střední radonové nebezpečí.

Výplně otvorů
Okna a vstupní dveře jsou plastové, bílé, pětikomorový profil, kování bílé typ ROTO. Dithermální zasklení, k=1,1. Zasklení čiré sklo, vstupní dveře plné neprůhledné. Všechna okna obsahují mikroventilaci. Střešní okno Fakro bez mikroventilace.

Izolace tepelné
Tepelná izolace podlahy bude provedena z pěnového polystyrenu (EPS). Zateplení krovu bude provedeno minerálními rohožemi Isover, Ursa  apod.

Konstrukce tesařské
Krov bude proveden z jehličnatého řeziva a bude chráněn proti škůdcům a chorobám impregnací (Bochemit).

Konstrukce klempířské
Veškeré oplechování, žlaby a odpadní trouby budou z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm.

Krytina
Střešní krytina - Betonová krytina (taška) nebo Bonský šindel. Výrobce garantuje záruku až 30 let.

Konstrukce truhlářské
Vnitřní dveře budou dřevěné obložkové standardní dle vzorku javor, buk, v ceně do 5000,-Kč vč. montáže. Obložení říms a podhledů bude ze smrkových palubek na dřevěném roštu.

Sádrokartonové konstrukce
Sádrokartonové desky tl.12,5mm na ocelovém roštu, místnostech se zvýšenou vlhkostí impregnované.

Obklady
Vnitřní obklady keramické, glazované, v ceně 200,0Kč/m2. Příplatek za pracnost u ozdobných obkladů, mozaiky a listel.

Dlažby
Vnitřní dlažby jsou keramické, glazované, v ceně 200,0Kč/m2, soklík výšky 100mm ze stejného materiálu. Příplatek za pracnost při pokládce na koso.

Nátěry 
Nátěry tesařských konstrukcí budou provedeny impregnací Bochemit, nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem- trojnásobný Luxol.

Malby
Malby vnitřních stěn budou provedeny barvou Primalex-Standard, vnější stěny /fasáda/ je z akronátové barvy v odstínech určených klientem.

Zařizovací předměty
Umývadla, WC ve standardu Jika, umývadlo 500,0Kč/ks, WC 850,0Kč/ks.Vana plastová, rohová, v ceně do 4500,0Kč/ks. Vše včetně příslušenství (sifony, těsnění...). Umyvadlové baterie stojánkové v ceně do 600,0Kč/ks, baterie vanová je stěnová, cena do 800,0Kč/ks.

Ústřední vytápění
Vytápění objektu bude provedeno plynovým turbo-kotlem, radiátory budou deskové-lamelové (Radik) počet a umístění dle schematického výkresu, vedení z vícevrstvých polyetylen-hliníkových trubek ALPEX v podlaze.

Vnitřní kanalizace
Vnitřní kanalizace bude provedena z plastových trub systém KG a HT, běžných profilů dle projektové dokumentace.

Venkovní kanalizace
Venkovní kanalizace – splašková bude napojena ČOV, dešťová je řešena zásakem na pozemku.

Vnitřní vodovod 
Vodovodní rozvody budou provedeny plastové, v drážkách ve stěnách, příp. vedené v podlaze.

Vnitřní plynovod
Ocelové bezešvé trubky dimenzované dle odsouhlasení plynáren, v části před objektem vedené v zemi, v RD zasekané ve zdivu. Přívod ke kotli ÚT.

Elektroinstalace
Měděné vodiče pod omítkou, včetně jističů a proudového chrániče. Vypínače a zásuvky bílé. Počet a umístění dle schematického výkresu.Ve standardu je příprava pro zavedení internetu a TV (trubka PVC – průchodka) z půdního prostoru do spodní obytné místnosti.Samostatná přípojka a měření. Svítidla nejsou v ceně. Hromosvod bude realizování jako centrální-aktivní.

Venkovní úpravy 
Srovnání terénu původní vrchní hlínou, terasa o ploše 12 m2 ze zámkové dlažby a parkovací stání pro jedno vozidlo. Součástí projektu není oplocení a zahradní úpravy.

Změna použitého materiálu a provedení vyhrazena. Kvalita použitého materiálu a provedení prací musí být vždy ve standardu.

 

Zpět

Copyright © 2018 Kudlov invest, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.